พระผู้เป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559