การลงทะเบียน พร้อมเพย์( Prompt Pay)

แนะวิธีลงทะเบียน“พร้อมเพย์”เริ่ม 15 ก.ค. 59 บริการโอนเงิน-รับโอนใช้เลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือแทนบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการโอนข้ามเขต-ข้ามธนาคารและ promt1ค่าธรรมเนียมการโอนไม่เกิน 5,000 บาทฟรีทุกรายการ เริ่มใช้ 31 ต.ค.59
2
3