การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค.เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559
(download ได้ตาม link ด้านล่างนี้ เอกสาร มี 5 หน้า)

ใบสมัคร (download ได้ตาม link ด้านล่างนี้ )
1.ประเภททุนการศึกษาสมาชิก (ตนเอง)


2.ประเภททุนการศึกษาบุตรสมาชิก

3.ประเภททุนสนับสนุนโรงเรียน