ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 – 5 ธันวาคม 2559
2-1