ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559

ร่วมไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกันเวลา 8.00-16.00 น.
1
ประชามัติ 2