เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้สูงอายุที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือ มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป”

เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้สูงอายุที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกัน **ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือ มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป** มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน เข้าร่วมการดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ. 2559
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สนใจติดต่อ สกสค.จังหวัดสระแก้ว โทร 037-425390