นายอาคม สมบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

นายอาคม สมบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000 บาท ให้แก่มารดาของ น.ส.ปราณี ตรีรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค.ครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตรีรัตน์ #สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว
มอบเช็ค น.ส.ปราณีปราณี 1